Turmarsjer
2017

OBS!    NYTT START TID

Dato:                             Aktivitet:             Tid:                     Sted:

20. April                 Sommerserie      Kl. 17.00 - 18.00     Akselstua

  04. Mai                 Sommerserie       Kl. 17.00 - 18.00     Akselstua

  18. Mai                  Sommerserie       Kl. 17.00 - 18.00     Akselstua

 01. Juni                Sommerserie       Kl. 17.00 - 18.00     Akselstua

08. Juni                Sommerserie       Kl. 17.00 - 18.00     Akselstua

15. Juni                 Sommerserie        Kl. 17.00 - 18.00    Akselstua

22. Juni      VESTERSIAMARSJEN    Kl. 17.00 - 18.00    Akselstua

06. Juli                Sommerserie          Kl. 17.00 - 18.00    Akselstua

29. Juli           IMAGAÌSIMARSJEN        Kl. 11.00 - 13.00    Akselstua

30. Juli         DRAUGENMARSJEN        Kl. 11.00 - 12.00    Akselstua

30. Juli          BUOLLANMARSJEN        Kl. 13.00 - 14.30    Akselstua

10. Aug.          Sommerserie               Kl. 17.00 - 18.00     Akselstua

17. Aug.          Sommerserie               Kl. 17.00 - 18.00     Akselstua

24. Aug.        Sommerserie               Kl. 17.00 - 18.00      Akselstua

31. Aug.           Sommerserie               Kl. 17.00 - 18.00      Akselstua

07. Sept.      Sommerserie              Kl. 17.00 - 18.00      Akselstua

21. Sept.         Sommerserie              Kl. 17.00 - 18.00       Akselstua

28. Sept.        Sommerserie               Kl. 17.00 - 18.00      Akselstua